علی اخباری

خاطرات، تجربیات و عقاید

علی اخباری

خاطرات، تجربیات و عقاید

علی اخباری

وب نوشته های علی اخباری

سلام، نام زیبای خداست

این نقطه سرآغازاست به نام او شروع می کنم.

سلام

به وبلاگ من خوش آمدید

قصد دارم در اینجا تجربیات شخصی خودم رو در زمینه فناوری و تجربیات شخصی خود در محیط های کاری رو بنویسم

موفق و پیروز باشید