علی اخباری

خاطرات، تجربیات و عقاید

علی اخباری

خاطرات، تجربیات و عقاید

علی اخباری

وب نوشته های علی اخباری

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

جزوه درس داده های حجیم با دکتر اسماعیلی

در دنیای امروز، در کسری از ثانیه تعداد نامحدودی data تولید میشود.

در تصویر زیر برای تعدادی از شرکتهای معروف نشان میدهد که در هر 60ثانیه، چه مقدار داده تولید میشود. البته این میزان داده همچنان در حال افزایش است.

بیگ دیتا داده های حجیم

برای مثال:

هر 60 ثانیه در Google نزدیک به 700هزار جستجو انجام میشود.(حدودا ثانیهای 10هزارتا)

در 60 ثانیه در Skype ،370هزار دقیقه صدا ثبت میشود.

این داده ها جزو ارزشمندترین دادهها میباشند، چرا که با استفاده از داده کاوی میتوان نتایج ارزشمندی از آنها استخراج کرد.

در جایی عنوان شده که گوگل به دلیل تحلیل تعداد جستجوهایی که انجام میشود، سریعتر از پزشکان یک منطقه متوجه میشود که در آن منطقه چه بیماریای رایج شده است. مثال از منطقهی X مدام جستجو میشود: "داروی سرماخوردگی؟" پس گوگل متوجه می شود در آنجا سرماخوردگی رایج شده است.

جزوه درس بیگ دیتا 1

جزوه درس بیگ دیتا 2

 • علی اخباری
 • ۰
 • ۰

فایل پروژه پایانی خود را برای علاقه مندان به ربات اینجا قرار می دهم

فهرست پروژه به شرح زیر است:

مقدمه

 • کلیات
 • سیستم ارتباطی
 • چگونگی عملکرد

مبانی نظری

 • توصیف مودم GSM
 • معرفی مودم GSM
 • مودم GPRS چیست؟
 • مقایسه تلفن همراه با مودم GSM/GPRS
 • توضیحات عمومی و ساختاری مودم
 • دستورات زبان AT COMMAND
 • ساختار RS232

ساختارها

 • ساختار sms
 • ساختار Pack پیشنهادی
 • بررسی شماره همراه شخص ارسال کننده sms
 • بررسی ساختار sms دریافتی
 • کدهای دستوری خاص

پیاده سازی

 • برنامه میکرو
 • توضیحات عمومی برنامه
 • متن برنامه
 • برنامه طرف کامپیوتر
 • کار با پورت کام
 • ارسال sms
 • دریافت sms
 • پاک کردن sms

 پروژه پایانی کارشناسی - ساخت و کنترل ربات با استفاده از GSM مودم را از اینجا دانلود کنید

 • علی اخباری