علی اخباری

خاطرات، تجربیات و عقاید

علی اخباری

خاطرات، تجربیات و عقاید

علی اخباری

وب نوشته های علی اخباری

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ترم سوم کارشناسی ارشد، درس معماری نرم افزار را با خانم دکتر بابایی داشتم.

موضوع تحقیق خود را در مورد Refactoring Design Pattern انتخاب کردم.

تحقیق درس معماری نرم افزار - Design Pattern Through Refactoring

منابع:

کتاب Refactoring Improving the Design Of Existing Code

کتاب Anti Pattterns Refactoring Software, Architectures, and Projects in crisis

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_design_pattern

  • علی اخباری